Tillbaka till listan

Dialogmöte om genusbaserad utsatthet

Datum: 2019-06-14
Tid: 10.00-15.00
Plats: Stockholm
Arrangör: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universtitet, SUHF
Typ: Meeting

Dialogmöte om genusbaserad utsatthet

Under dagen kommer vi att diskutera vad som händer i programmet framöver och hur vi tillsammans kan driva arbetet vidare. Hur och med vad kan olika lärosäten bidra? Vad kommer lärosätena få ta del av? Vi pratar om pågående forskning liksom möjligheter till framtida forsknings- och utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå. Mer information i bifogad inbjudan och på SUHF:s webbplats.

TID: Fredag 14 juni kl. 10:00-15:00
PLATS: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
MÅLGRUPP: Lärosätesledningar, ledningar för sektors- och forskningsfinansierande myndigheter, forskare och sakkunniga inom programmets fokusområden
ANMÄLAN: Senast 24 maj: http://axacoair.se/go?JhcJhMDH
AVGIFT: 900 kr för statliga myndigheter, övriga 1125 kr, inkl. 225 kr moms