2012-11-25

Hero Image

1000 kronor mer i månaden för lågavlönade kvinnodominerade grupper

För att nå en önskad lönestruktur i Malmö stad har den rödgröna majoriteten avsatt 20 miljoner kronor för jämställda löner. Kommunstyrelsen förselsås fördela pengarna mellan kvinnodominerade yrkesgrupper som vårdbiträden och socialsekreterare, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande (23/11).

Under 2011-2012 har Malmö stad sett över sina lönestrukturer. Arbetet har omfattat två delar; arbetsvärdering och lönekartläggning. Analysen av lönekartläggningen visar att det inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan manligt respektive kvinnligt dominerade yrken. Däremot har lönekartläggningen identifierat oönskade löneskillnader mellan likvärdiga yrken. Arbetsgivarutskottet föreslår därför kommunstyrelsen att fördela de 20 miljonerna till fyra yrkesgrupper:

  • vårdbiträden
  • socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga
  • socialsekreterare inom myndighetsutövning vuxna
  • socialsekreterare inom myndighetsutövning ekonomiskt bistånd

Grupperna omfattar totalt cirka 1 150 medarbetare och innebär en justering av lönen med motsvarande 1000 kronor i månaden. – Det är glädjande att se att det inte finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Malmö stad. Nu är det viktigt att vi går vidare i arbetet och prioriterar att få upp lönerna för de tungt belastade kvinnodominerade grupper som ligger på tok för lågt i förhållande till andra likvärdiga yrken, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo