2016-10-10

Hero Image

Youtube-kanal för alla SKL:s jämställdhetsfilmer

Film gör det svåra enkelt, väcker känslor och engagerar. I Youtube-kanalen SKL Jämställdhet har vi samlat ett stort antal filmer om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Snöröjning, förlossningsvård och skolbetyg. Jämställdhet handlar om konkreta saker i människors vardag. Samtidigt kan det vara svårt att förklara vad ett jämställdhetsperspektiv innebär, eller vad det där med jämställdhetsintegrering faktiskt ska leda fram till.

Film är ett oöverträffat medel för att väcka känslor och skapa aha-upplevelser. Det enkla i bilden talar direkt till oss, det kan inte ersätta utförliga resonemang, men det kan ge oss gemensamma upplevelser att samtala omkring.

Youtube-kanalen SKL jämställdhet

I Youtube-kanalen SKL Jämställdhet finns ett stort antal filmer om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Se dem själv för att få inspiration eller visa dem på kursen, på arbetsplatsträffen eller i andra sammanhang där ni lyfter jämställdhetsfrågor.

Jämställd snöröjning i Karlskoga

Män åker mer bil än kvinnor, medan kvinnor i större usträckning än män går, cyklar och åker kollektivt. Det var utgångspunkten när en grupp chefer i Karlskoga analyserade snöröjningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo