2014-01-28

Struktur

Struktur betyder egentligen ’byggnad’. Ordet används om den helhet eller det mönster som byggs upp av de ingående delarna. Ett tygs struktur beror på hur trådarna i väven är flätade. Ofta används ordet abstrakt och betyder då ungefär ’uppbyggnad’, ’ordning’. Samhällsstrukturen handlar om hur samhället är uppbyggt av människor och deras institutioner: företag, organisationer, myndigheter, skolor och högskolor och så vidare.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo