2014-01-28

Kvinnoforskning

Tvärvetenskapligt, ämnesöverskridande kompetensområde som växte fram i nära samröre med kvinnorörelsen. Kvinnoforskning etablerades som eget kunskapsfält (Women’s Studies) vid nordamerikanska universitet på 1970-talet. I dag har benämningen ersatts av genusforskning.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo