2014-01-28

Könskonsekvensbeskrivning

Att redovisa vilka konsekvenser olika åtgärder eller beslutsalternativ får när det gäller bemötande och service, representation och fördelning av makt och resurser.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo