2014-01-28

Jämställdhetsanalys

Underlag och statistik analyseras utifrån kön och makt. Därefter jämförs resultat och analys med uppställda jämställdhetsmål.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo