2016-05-12

Hero Image

Vinnova öppnar utlysningen Normkritisk innovation

Vill du utveckla din verksamhet, öppna nya marknader med hjälp av innovativa lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara?

Nu öppnar Vinnova utlysningen Normkritisk innovation. Många produkter, tjänster, processer, miljöer och andra lösningar begränsar idag såväl samhällsutvecklingen som många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelser för användares verkliga behov. En anledning är att det saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete.

Samhällsutvecklingen kräver föregångare

För att driva på samhällsutvecklingen och innovationsförmågan krävs det föregångare. Detta program riktar sig till dig som vill vara med och ta avgörande steg framåt och genomföra ett normkritiskt innovationsprojekt.

Alla aktörer är välkomna att söka, enda kravet är att du är en juridisk person och att samverkan sker mellan minst två parter varav den ena är så kallad behovsägare, det vill säga en part som äger behov av lösningen och är beredd att implementera den.

Öppningsdatumet är 5 maj och sista ansökningsdag är 2 juni kl. 14.00

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo