Verktyg A-Ö

Här finner ni alla verktyg listade från A-Ö. Vet ni inte namnet på det verktyg ni söker? Då finner ni verktygen uppdelade tematiskt i vänstermenyn.

3R-metoden

4R-metoden

Artikelövning

Att synas på lika villkor

Checklista för upphandling av utbildning

Checklista för utbildare

Den jämställda verksamheten

Egenskapsövning

En förälder blir till

En vanlig man

Ett steg fram

FAIR – ickediskriminerande rekrytering

Fiskbensdiagram

Fokusgrupp

Fokus på jämställdhetspolitiska mål

Följ pengarna!

Gender Budgeting

Genuscoaching

Genushanden

Granska verksamheten

Gruppsamtal om härskartekniker och motstrategier

Guide till jämställd kommunikation

Gå din egen väg

Handbok för jämställda möten

Handbok mot sexuella trakassier

Homogenitetsstick

Infogeneratorn

Implementeringsplan

Initiera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin (pdf)

Inventera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin (pdf)

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

JämKART

JämKAS Bas

JämKAS Plus

Jämställda beslut

Jämställdhetshjulet

Jämställdhetsquiz

Jämställt hela vägen och En väg in

Jämviktscykeln

Könsuppdelad statistik

Könskonsekvensanalys

Logical Framework Approach

Lönekartläggning med Analys lönelots

Mediegranskning

Metodstöd för ett jämställdhet och jämställdhetsintegrering

MUMS – Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet

Normfrågor

Normspelet

Normstorm för skolan

Normtriangeln

Oavsett kön – Handbok om arbete med jämställdhet och trans

Observation

Open Space Technology

Planera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin (pdf)

Policy på riktigt

Processkartläggning

Rekrytering – metod Gävle

Respekttrappan

Rikare affärsmodeller

Rollspel

Schyst kommunikation

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Skrivhjälp för jämlik text

SMART

SWOT

Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete (pdf)

Så gör du: Jämställda remisser (pdf)

Så gör du: Jämställda styrdokument (pdf)

Så gör du: Jämställd bidragsgivning (pdf)

Så gör du: Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv (pdf)

Så gör du: Jämställd kommunikation (pdf)

Så gör du: Jämställt bemötande (pdf)

Teflontestet

Trappan

Trappan – jämställd rekrytering

Tänk till, gör jämställt!

Undersök verksamhetsprocesserna

Upphandling för jämställdhet

Utvärdera jämt

Varför jämställdhet

Värderingsövningar

Välgrundat – guide för jämställda beslut

Växthuset

Webbkurs om våld

Årtalsquiz

Önsketänkande 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo