Växthuset

Växthuset är en enkel metod för att kartlägga förekomsten av diskriminering.

Växthuset är enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) ”en enkel metod för att kartlägga förekomsten av diskriminering och trakasserier, eller risk för diskriminering, på arbetsplatserna.”

Växthusmetoden vänder sig till VD/GD, personalchefer, HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, jämställdhets- och mångfaldssamordnare och utbildningsansvariga.

Metoden är gruppbaserad och kan verka som en ögonöppnare, eller ett första steg, i ett förändringsarbete.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo