Välgrundat – guide för jämställda beslut i verksamheter och kommuner

Att kvalitetssäkra beslut och verksamheter ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ökar möjligheterna att leva upp till de mänskliga rättigheterna, nå våra mål och uppnå goda resultat gentemot våra invånare. Denna guide kan användas för att göra sådana analyser.

Hedemora kommuns material Välgrundat (framtaget av EU-projektet ”En väg in” i samarbete med Fagersta kommun och Make equal) är en guide för att jämställdhets- och jämlikhetssäkra beslut och verksamheter i kommuner. Detta material går att applicera på allt från beslut och tjänsteskrivelser till idéer och verksamheter. Ett roligt och smart sätt att inkludera fler i våra beslut eller verksamheter.

Att kvalitetssäkra beslut och verksamheter ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ökar möjligheterna att nå våra mål och uppnå goda resultat gentemot våra invånare oavsett kön och bakgrund. Denna guide kan användas för att göra sådana analyser. Följ bara stegen från start till mål.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo