Upphandling för jämställdhet

Kommuner och landsting har stora möjligheter att ställa jämställdhetskrav i sin offentliga upphandling, ändå är det en möjlighet som används sparsamt. SKL har tagit fram en broschyr som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling.

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov.

Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhället.

Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på leverantörerna utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har kommuner och landsting kommit ganska långt när det gäller kravställandet. Men när det gäller jämställdhetskrav finns stora utvecklingsmöjligheter.

Syftet med den här broschyren är att klargöra de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling, samt att ge konkreta exempel på hur det kan se ut i verkligheten.

Det är naturligtvis också viktigt hur man ställer krav, det vill säga att kraven är tydligt formulerade, relevanta ur ett jämställdhetsperspektiv, samt att de är möjliga att följa upp.

Vägledningen riktar sig främst till politiker som vill öka sin kunskap om jämställdhet som kvalitetskrav samt till upphandlare som har i uppdrag att ställa jämställdhetskrav i upphandlingen.

Läs mer om upphandling för jämställdhet i SKL:s vägledning: Upphandling för jämstalldhet (pdf)

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo