Undersök verksamhetsprocesserna

Med den här metoden får ni hjälp att se på jämställdhet och risk för ojämställdhet i olika processer (arbetsmoment) i er verksamhet.

Här ser ni på det som sker och det ni gör. Det är en snabb metod som fokuserar på att kartlägga steg i processer där det finns risk för att ojämställdhet skapas. Finns sådana risker så ska insatser och åtgärder föreslås.

Gör så här:

  1. Lista alla delmoment av utvald process. Fokusera på det ni faktiskt gör, och inte på det ni borde göra.
  2. För varje delmoment, se på var det finns risk för skapande av ojämställdhet. Det kan vara sådant som personliga bedömningar, normbilder eller brist på kunskap. Se vidare på hur könsmönstren ser ut inom varje moment. Det kan vara sådant som fördelning av resurser mellan kvinnor och män. För att lyckas utröna könsmönster så är könsuppdelad statistik en förutsättning. Hur kan riskerna för ojämställdhet i dessa moment undvikas?
  3. Vad behöver förändras och hur ska det göras?
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo