Trappan – jämställd rekrytering

Trappan är en rekryteringslathund som innehåller 11 steg till en jämställd rekrytering. Här tas frågor om jämställdhetsplanens betydelse upp, rekryteringsgruppens sammansättning, rekryteringskanaler, kravspecifikationer, annonser, intervjufrågor med mera.

Trappan togs fram i samband med JämOs projekt “Glashuset” vars syfte var att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Stegen har utformats utifrån en enkätundersökning hos arbetsgivare om fallgropar och möjligheter i rekryteringsprocessen.

De elva stegen beskrivs ingående publikationen Ta trappan – elva steg till jämstalld rekrytering (pdf)

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo