Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet

Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet riktar sig till dig som i ditt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar och där du leder samtal i samband med olika former av föräldrastöd. Om du som förälder hittar direkt till materialet är det är helt okej. Använd det gärna hemma!

Syftet med Tillsammans är att sätta igång samtal mellan föräldrar som lever i en parrelation. Materialet utgår från bilder och frågor kring vardagliga situationer och känslor. De flesta samtalen kan anpassas utifrån olika familjekonstellationer och materialet kan användas i grupp eller enskilt med paret.

Många aktörer har idag i uppdrag att på olika sätt stötta föräldrar i sitt föräldraskap. En trygg relation mellan föräldrarna är en viktig grund för att hela familjen ska må så bra som möjligt, det gäller inte minst barnen. Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö, oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller inte. Målet med Tillsammans är att främja barns hälsa och uppväxtvillkor genom att på olika sätt stärka föräldrarna i deras relation och i deras samarbete kring barnet. På så sätt kan kriser motverkas och om en separation är det bästa alternativet kan den bli så bra som möjligt.

Det är inte alltid så lätt att få igång ett bra samtal om hur det är att bära, vänta, föda och ta hand om barn och samtidigt leva i en parrelation. Förhoppningsvis gör det här materialet det lättare, roligare och mer konstruktivt att prata om hur det är att leva i en familj med små barn. Genom att diskutera teman som förväntningar, föräldraledighet, sömn och sex kan parrelationen utvecklas och föräldraskapet bli mer jämställt. Tillsammans innehåller även konkreta övningar och kommunikationstips till föräldrar.

Tillsammans har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och Familjerådgivningen i Göteborgs Stad i samarbete med program Jämlikt Göteborg.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo