Tänk till, gör jämställt!

Tänk till, gör jämställt! består av en förklarande handledning som ger kunskap om jämställdhetsintegrering, och tio jämställdhetskort som hjälper dig att dagligen arbeta med jämställdhetsintegrering.

Detta verktyg för jämställdhetsintegrering har tagits fram för medarbetarna på Länsstyrelsen i Kalmar, men det är användbart även för andra organisationer och för många olika arbetsroller.

Jämställdhetskorten är kopplade till tre områden; jämställdhet, diskrimineringsgrunder och härskartekniker. Som en röd tråd genomsyrar alla punkter på korten ett intersektionellt förhållningssätt. Det innebär att det inte bara är kön utan även andra maktordningar, till exempel ålder och etnicitet, som kan påverka människors förutsättningar.

Korten är uppdelade utifrån de arbetsuppgifter som är vanliga i myndighetens verksamhet. Korten beskriver vad jämställdhet är och fungerar som en påminnelse om vad alla medarbetare behöver göra för att bidra till att uppnå jämställdhet.

Du kan använda korten i planeringsarbete, som ett diskussionsunderlag samt i löpande arbetsuppgifter. Du kan också använda dem för att utvärdera och följa upp verksamheten. Det viktigaste är inte hur korten används, utan att de används. När du får korten i din hand – resonera med dina arbetskamrater om hur just ni ska använda dem. Skapa en egen rutin!

Ämnesområden:

  1. Självreflektion
  2. Bemötande
  3. Möte
  4. Språk
  5. Bilder
  6. Arrangemang, utbildning, event
  7. Yttrande
  8. Bidrag
  9. Beslut
  10. Uppföljning

 

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo