Smart ekonomi

Smart ekonomi lyfter fram sambandet mellan jämställdhet och ekonomi. Beräkningsmodellerna visar att en jämställdhetsinsats över tid kan spara stora kostnader och – i de fall insatsen leder till att människor kommer i arbete – till stora intäkter i form av produktionstillskott.

Hösten 2012 startade Sveriges Kommuner och Landsting, inom Program för hållbar jämställdhet, delprojektet Smart ekonomi. Syftet är att peka på kommunalekonomiska vinster av jämställdhetsintegrering, genom att ta fram konkreta exempel från kommunal vardag med tydlig koppling jämställdhet-ekonomi, samt att utveckla beräkningsmodeller som SKL:s medlemmar kan använda för egna exempel. Modeller och exempel ska ta hänsyn till kvalitetsaspekter av verksamheten.

Metoden

Räknesnurra Smart ekonomi (xls)

Dokumentation

I den här sammanfattande rapporten presenteras exempel och modeller från Borås, Botkyrka och Göteborg.

Smart ekonomi: Att räkna på jämställdhetsvinster – en sammanfattning (pdf)

Sammanfattningen finns även på engelska.

Smart Economics: Calculating Gender Equality Dividends – An Overview (pdf)

Exempel och modeller från de tre kommunerna finns även som separata rapporter.

Pojkars betyg och priset för utanförskap: Smart ekonomi i Borås (pdf)

Utbildning som ger jobb: Jämställdhet som smart ekonomi i Botkyrka (pdf)

Idrottsstöd till flickor och pojkar: Jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg (pdf)

Efter att sammanfattningen från SKL gjordes har Borås stad arbetat vidare och tagit fram ännu en rapport.

Vad vinner vi på i utanförskapet till arbetslivet? (pdf)

Även Malmö stad har, med medel från SKL:s Program för hållbar jämställdhet, gjort kartläggningar som kan ses som exempel på smart ekonomi. Det handlar om utvecklingen av kollektivtrafiken.

På väg: En resa i jämställdhet (Malmö stad) (pdf)

 

 

 

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo