Rollspel

Rollspel kan användas för att belysa värderingar och upplevelser eller skapa diskussion. Arbetet kan inriktas mot grupper, individer eller ett speciellt tema.

Vanligtvis innehåller ett rollspel någon form av problemformulering som deltagarna måste diskutera och fatta beslut om.

En grundläggande förutsättning i arbetet med rollspel är att det ska ledas av en kompetent handledare/pedagog.

Planering av tid före, efter och under spelet är viktigt för att skapa en pedagogisk situation. Genom att planera in tid även för en efterdiskussion säkerställer man att deltagarna ges möjlighet att bearbeta och reflektera över spelet.

Eftersom rollspelen bygger på verkliga känslor är det viktigt att deltagarna får chans att reda ut vad som hänt.

När deltagarna har fått tid för reflektion är det möjligt att tolka sammanhang och strukturer i spelet och även göra generaliseringar och sätta spelet i ett större sammanhang.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo