Rikare affärsmodeller

Rikare affärsmodeller är ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Målet är att inkluderande affärsmodeller ska leda till ökad konkurrenskraft.

Verktyget Rikare affärsmodeller, eller Richer business, är framtaget i samverkan mellan forskare, företag och kommuner. Det utgår från ett normkritiskt perspektiv på företagande och innovation, som utmanar etablerade föreställningar om vems behov, intressen, idéer och kompetenser som ska vara vägledande för hur framtidens varor, tjänster och värdekedjor formas. Syftet är att tillvarata en mångfald av värdefulla perspektiv i produktionen av varor och tjänster.

Verktyget Rikare affärsmodeller låter användarna självkritiskt granska hur just deras företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.

  • Scenario 1: Osynligt kundvärde. Hur gör vi för att se och värdera det som lätt glöms bort?
  • Scenario 2: Härskartekniker. Hur gör vi för att förebygga, uppmärksamma och bemöta dem?
  • Scenario 3: Osynlig kompetens. Hur kan vi bli bättre på att synliggöra och tillvarata den?
  • Scenario 4: Vilka signaler skickar vi? Hur gör vi för att kommunicera våra värderingar på rätt sätt?

Rikare affärsmodeller ingår projektet Gender Smart Arena, som är ett samarbete mellan Luleå Universitet, företag och kommuner, med syfte att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.

Verktyget är gratis och finns på webben. På sidan finns också tips och länkar till fördjupande material.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo