Open Space Technology

Open Space Technology är en bra mötesform för förändrings- och utvecklingsarbete men också för erfarenhetsutbyte och lärande.

Metoden är effektiv och tar tillvara deltagarnas engagemang och kunskap. Formen inbjuder till delaktighet och mångfald.

Dagordningen bygger på deltagarnas intresse och engagemang som i samspel med den givna strukturen leder till självorganisering.

Open Space kan till exempel användas när ni vill göra strategiska planer för hållbar jämställdhet, utveckla jämställda metoder för olika verksamheter, bygga nätverk och byta erfarenheter bland jämställdhetsarbetare och beslutsfattare.

Fyra principer och en lag

Mötesformen bygger på fyra principer och en lag. De fyra principerna är

  1. Vilka som än kommer är rätt personer
  2. Vad som än händer är det enda som kunde hända
  3. När det än börjar är det rätt tid
  4. När det är slut så är det slut

Den enda lagen är lagen om de två fötterna. Om du inte lär eller bidrar i den grupp eller på den plats du befinner dig ansvarar du själv för att förflytta dig till en situation där du lär och bidrar.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo