Önsketänkande

Önsketänkande öppnar upp för att vara positiv och kreativ i diskussioner om mål med jämställdhetsintegreringen. Metoden hjälper gruppen att tänka fritt och inte begränsas av verksamheten och dess förutsättningar.

Gör så här:

Dela in deltagarna i små grupper. Be dem sedan att tänka sig in i att de redan har jämställdhetsintegrerat sitt projekt. De ska alla vara nöjda med arbetet och vad de har åstadkommit. Poängtera att de ska tänka bort hinder och begränsningar. Fokuset ska vara på det framgångsrika arbetet med jämställdhet.

Låt var och en fundera en stund på hur det skulle vara när projektet nått sina jämställdhetsmål. Be sedan deltagarna att agera reportrar och  intervjua sina kollegor. Ställ exempelvis följande frågor:

  • Vad har ni gjort för att lyckas så bra?
  • Vilka förändringar krävdes?
  • Vilka processer krävdes?
  • Vilka insatser krävdes?

Be deltagarna att formulera sig så konkret som möjligt. Avsluta genom att öppna upp för reflektioner i grupp och/eller gruppvisa redovisningar.

Nästa steg i processen blir att uppmana deltagarna att konkretisera sitt önsketänkande utifrån sina resurser i en handlingsplan. Fråga deltagarna: Finns det delar i önsketänkandet som ni kan genomföra nu? Be dem att formulera sig så konkret som möjligt i en handlingsplan. I denna ska det tydligt formuleras: ett antal aktiviteter, tidsplan, mätbara mål, ansvar och uppföljning.

Att formulera ojämställdhet

Det kan även vara effektivt att göra tvärtom – att låta deltagarna formulera hur de kan göra sitt projekt så ojämställt som möjligt. Sedan får de jämföra detta med verkligheten. Inte sällan ser de ofta bara gradskillnader mot vad som redan görs. Sedan kan deltagarna välja ut några punkter som känns viktigast, enklast och roligast att ändra i projektet. Detta placeras sedan i en handlingsplan med åtgärder.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo