Normstorm för skolan

Normstorm är en bildpedagogisk metod för unga, som utvecklats av Jönköpings kommun för att undersöka och utmana normer.

I inspirationsmaterialet beskrivs kärnan i arbetet, förändringsidéer och relevans för olika målgrupper. Metodstödet innehåller konkreta verktyg för de som vill arbeta med Normstorm, teoretisk utgångpunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Materialet riktar sig till elever, personal och skolledare.
(Detta material inte är kopplat till Umeåregionens projekt Normstorm, en webbutbildning utbildning som ger arbetsgivare ökad kunskap i jämställdhetsfrågor. Materialet och projektet har fått samma namn men hör alltså inte ihop.)

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo