Normspelet

Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se? Hur påverkar normer mötet mellan patienter och personal? Har det betydelse för vilken vård patienterna får? Det här är frågor som är centrala i Normspelet – en utmaning för en jämlik hälso- och sjukvård och som är ett diskussionsmaterial för alla som möter patienter och deras närstående.

Normspelet har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen, och är ett material som flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har frågat efter. Efter föreläsningar och konferenser har många kommit fram och önskat: ”Det här med normer skulle vi vilja prata mer om.”
Men hur ska det gå till, i en redan fullspäckad vardag? Det behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. En enda fråga i Normspelet kan räcka för att sätta igång ett samtal på en arbetsplats. Det kan bli ett sätt att få syn på normer som vi har och hjälpa varandra att se hur de påverkar oss och dessutom göra något åt dem.
Avsätt tio minuter av nästa arbetsplatsträff och dra ett kort!

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo