makEQuality

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet. Det kan även användas för att jämföra jämställdhetsarbete i olika verksamheter.

makEQuality gör det även enklare för medborgarna att ta reda på hur deras kommun eller landsting arbetar med jämställdhetsfrågor, och att göra aktiva val av skola eller vårdgivare.

makEQuality har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra sitt arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheten.

makEQuality kan idag användas av kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund, samt av skolor och förskolor. Men verktyget kommer att utvecklas så att fler verksamheter kan använda det.

makeEQuality har flera funktioner. Det kan användas för att:

  • Planera, följa upp och redovisa verksamheters jämställdhetsarbete.
  • Skapa och följa upp handlingsplaner enligt CEMR:s jämställdhetsdeklaration.
  • Utveckla ledningssystem för kvalitet och hållbar utveckling.
  • Granskning och revision av verksamheters jämställdhetsarbete.
  • Beställa och upphandla jämställdhetsintegrerad verksamhet.

Länk till verktyget

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo