Kommunikation – Schyst!

Den här handboken finns för att inspirera till en mer jämlik kommunikation. Samhället styrs till stor del av invanda normer. Därför krävs medvetna ordval och bildkompositioner.

Region Värmland har tagit fram materialet ”Schyst!”, som består både av en handbok och övningar. Materialet riktar sig inte bara till dem som arbetar som kommunikatörer  eftersom de flesta av oss på något sätt jobbar med kommunikation.

Vi möter invånare och kunder som behöver vår service, skriver e-post och brev, inbjudningar, rapporter, handlägger ärenden, förbereder digitala presentationer, deltar i diskussioner, producerar innehåll till hemsidor och trycksaker, programblad och annonser.

Ladda ner både handbok och övningar här till höger, eller besök Region Värmlands egen webbplats för att läsa mer.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo