Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Med könsuppdelad statistik kan vi synliggöra skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. Men att mäta är en sak, att tolka resultatet och komma fram till lösningar är en annan utmaning.

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en metod för jämställdhetsanalys i sju steg med tillhörande utbildningsmaterial, som är tänkt att användas lokalt.

Målgruppen för utbildningen är handläggare, verksamhetsutvecklare och andra som har i uppdrag att analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och presentera förslag till åtgärder. I materialet ingår också en handledning för utbildare.

Tre områden

Utbildningen finns i olika varianter för tre områden: Barn och utbildning, Samhällsplanering samt Social omsorg.

Sjuan bygger på erfarenheter från Program för hållbar jämställdhet, den särskilda satsning på stöd till jämställd service som SKL drev mellan 2008 och 2013 tillsammans med ett 70-tal kommuner och landsting.

Metoden

Sjuan (pdf)

Frågemall (pdf)

Utbildningsmaterial

Jämställdhetsanalys för social omsorg

Jämställdhetsanalys för samhällsplanering

Jämställdhetsanalys för barn- och utbildningsområdet

Om du använder metoden eller utbildningsmaterialet och tycker att det finns brister eller utrymme för kompletteringar, hör av dig med ett mejl till magnus.jacobson@skl.se

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo