Jämställt hela vägen och En väg in

Det här metodmaterialet är framtaget av EU-projekten Jämställt hela vägen och En väg in. Det är tänkt att användas av dig som har ett personalansvar och håller i arbetsplatsträffar eller liknande. Materialet innehåller övningar, metoder och verktyg för att konkret kunna förbättra och vidareutveckla jämställdhets- och integrationsarbetet i en arbetsgrupp.

Övningarna är tänkta att bidra till en kunskapsökning men också egen reflektion – viket är en förutsättning för att kunna arbeta vidare och forma egna strategier för ökad jämställdhetsintegrering och förbättrat integrationsarbete.

Metodmaterialet är tänkt att användas under till exempel arbetsplatsträffar eller personaldagar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv och öka kunskapen i frågor som rör jämställdhet, ickediskriminering, integration och antirasism.

Metoder

1. Värderingsövningar
2. Frågetävlingar
3. Medier
4. Härskartekniker och trakasserier
5. Normer
6. Icke-diskriminering
7. Jämställdhetspolitiska mål
8. Jämställdhetsintegrering
9. Integration

Övningarna är grupperade i ovanstående områden och för varje övning anges följande information:

Svårighet: Lätt – Tar ganska kort tid och kräver lite material och mindre
förkunskaper.
Medel – Tar lite längre tid och förberedelser, något mer material och vissa
förkunskaper.
Svår –Kräver längre tid och mer material, t. ex. i form av utskrivna dokument, filmer på internet och kräver också en del förkunskaper hos
deltagarna.
Material: Under varje övning framgår vilken typ av material som krävs för att
genomföra övningen.
Form: Materialet består av olika metoder, alltifrån enkla diskussionsfrågor till mer avancerade övningar.
Syfte: Här beskrivs syftet med respektive övning.
Tänk på: Till varje övning finns också tips på vad du som övningsledare bör tänka på inför eller under övningen.
Medskick: Till varje övning finns även ett medskick till deltagarna – en ”hemläxa” eller något att tänka på till nästa gång.

Välj en övning ur materialet som du tycker är lagom i svårighetsgrad och omfattning att börja med. Det gäller att hitta en nivå som passar gruppen, pröva dig fram, välj och vraka fritt bland olika typer av övningar och svårighetsgrader. Metodmaterialet är också upplagt så att det går bra att börja från början och sedan arbeta sig igenom materialet till slutet.

Det är bra att ge lite tid och utrymme åt de olika övningarna, låta alla komma till tals, ge möjlighet till diskussioner och reflektioner. Jämställdhet och integration är ett långsiktigt arbete där alla på arbetsplatsen ska vara involverade tillsammans.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo