Jämställdhetsquiz

Här finns två olika Jämställdhetsquiz som testar dina kunskaper om jämställdhet.

Ett quiz kan vara ett lekfullt sätt att sätta igång en kunskapsprocess och att testa sina förkunskaper. Det kan också fungera som en ingång för att börja prata om jämställdhet och ojämställdhet.

”Jämställdhetsquiz på de sex målen” utgår ifrån det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv. Till målet finns sex delmål som frågorna i quizet är uppdelade efter. Alla frågor och svar är uppdaterade av Jämställdhetsmyndigheten under 2019. Är quizet för långt går det bra att bara göra en utav frågorna under varje delmål.

Quizet ”Vad vet du om jämställdhet?”är skapat av Sveriges Kommuner och Regioner hösten 2019 och ställer frågor kring flera intressanta jämställdhetsområden.

Quizen kan göras på olika sätt. Till exempel:

  1. Dela ut lappar med frågor och möjlighet att fylla i a, b eller c. Ställ sedan frågorna och ge var och en möjlighet att fylla i svar på sin lapp. Ge sedan de rätta svaren och passa gärna på att diskutera frågorna och svaren.
  2. Dela in gruppen i mindre grupper. Ge varje grupp ett papper med frågor och låt grupperna, inom en given tidsram, svara på frågorna. Återsamla sedan grupperna för gemensam genomgång då du ger de rätta svaren. Passa gärna på att diskutera kring varje fråga.
  3. Lägg ut tre olika lappar med antingen a, b eller c på golvet. Be deltagarna att ställa sig upp. Läs upp en fråga i taget och be deltagarna ställa sig vid den lapp de tror är rätt svar. När alla frågor är genomgångna kan du be deltagarna att sitta ned för diskussion kring varje fråga.

 

 

 

 

Kategorier

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo