Jämställda beslut

Med SKL:s checklista för jämställda beslut kan politiker kontrollera om beslutsunderlag ger dem förutsättningar att fatta jämställda beslut. En motsvarande vägledning för handläggare ger stöd i arbetet att jämställdhetsintegrera underlagen.

Ett jämställdhetsperspektiv i beslutsprocessen ger en konsekvens i arbetsgången som säkerställer att kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service och en rättvis fördelning av resurser. Det är också ett sätt att höja kvaliteten på den offentligfinansierade verksamheten så att den blir mer effektiv och säker.

Checklista för politiker

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett material som stöder förtroendevalda och tjänstepersoner att införliva ett jämställdhetsperspektiv i all beredning, beslutsfattande och uppföljning.

Checklista för jämställda beslut omfattar fem steg som hjälper politiker att avgöra om ett beslutsunderlag ger dem förutsättningar att fatta jämställda beslut.

Vägledning för handläggare

Vägledning för jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag är ett stöd för handläggare som har i uppdrag att införliva ett jämställdhetsperspektiv i beredning av ett beslutsunderlag.

Du kan enkelt ladda ner checklistan och vägledningen i boxen till höger.

Utbildningsmaterialet längst ner i boxen är framtaget för en äldre version av checklistan och vägledningen, men kan användas med smärre modifikationer.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo