Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Länsstyrelserna har tagit fram ett metodstöd för kommun, landsting, idéburen sektor och myndigheter om intersektionalitet och våld i nära relationer.

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Det tar bland annat upp:

  • Upptäcka och agera i praktiken – fallstudier.
  • Strategier för jämlikhet.
  • Metoder för jämlikt stöd och skydd.

Syftet med metodstödet är att sprida verktyg som kan stärka arbetet med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som i dag har ett svagt samhälleligt skydd.

Förhoppningen är att det ska bidra till att stärka samhällets viktiga insatser för att upptäcka och ge stöd till alla våldsutsatta oavsett livssituation.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo