Infogeneratorn

Infogeneratorn hjälper dig i kommun, landsting och idéburen sektor med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk.

Länsstyrelsernas informationstjänst Infogeneratorn gör att du med några enkla knapptryck kan få fram korrekt information om olika sakområden på 24 olika språk. Att få rätt information ska inte bero på om du kan svenska eller ej och därför finns verktyget.

Tjänsten består av en webbplats där du som användare väljer inom vilket sakområde du vill ha information, till vilken målgrupp och på vilket språk. Du kan också anpassa innehållet utifrån vilka insatser just din verksamhet erbjuder. Informationen kommer sedan ut som PDF eller som html så den går att använda på olika sätt, till exempel delas ut direkt till en klient eller publiceras på en hemsida.

De olika sakområdena är:

  • Föräldraskapsstöd
  • Könsstympning
  • Människohandel
  • Prostitution
  • Tvångsäktenskap
  • Våld i nära relationer

 

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner, idéburna organisationer och landsting i deras arbete med föräldrastöd och mot våld. Infogeneratorn är en del av det arbetet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo