Implementeringsplan

Hur får man jämställdhetsintegrering att gå från projekt till att vara en del i ordinarie verksamhet? Hur kan man ta arbetet längre och införa hållbara långsiktiga rutiner för att säkerställa att de som nås av verksamheten får likvärdig service? Följande implementeringsplan kan vara behjälplig.

Gör så här:

Arrangera ett möte med projektet (projektledare, medarbetare och gärna någon från styrgruppen). Skriv upp ett antal områden, synligt för alla, som ni i tur och ordning utgår ifrån under mötet. Dessa områden kan exempelvis vara: administrativa rutiner/ekonomi, information, utbildning, upphandling och uppföljning. Varje område behandlas sedan utifrån följande frågor:

  • Vilka erfarenheter har ni gjort inom jämställdhet i relation till  ”området” i projektet?
  • Har ni arbetat på andra eller nya sätt i projektet jämfört med den  ordinarie organisationen?
  • Vem har ansvaret för ”området” i er ordinarie organisation? Vem ska lärdomarna och erfarenheterna ”skickas vidare” till?

Skriv upp, tolka (om det behövs) och sortera det som kommer upp under mötet. Använd gärna pilar för att visa på trestegsraketen: OMRÅDE – LÄRDOM – ANSVARIG.

Det kan vara svårt för deltagarna att komma fram till vem som är ansvarig för den aktuella frågan i organisationen. Där kan de behöva extra input/”press” från processledaren för att hitta rätt person.

Efter mötet är det viktigt att ta vara på resultatet av mötet genom att föra in det i en mer ordnad, skriftlig form. Det är bra om du som processledare har möjlighet att ge kommentarer på dokumentet innan den godtas och görs gällande. Dokumentet måste sedan delges styrgruppen så de förslag som framkommit förankras hos dem.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo