Handledningsmaterial

Här hittar du handledningar, manualer och vägledningar för jämställdhetsarbete som olika aktörer har tagit fram.
?
!

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Denna handledning är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv. Det ger en förklaring till vad intersektionalitet innebär och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv får genomsyra, eller inte genomsyrar, jämställdhetsarbetet.

Materialet har tagits fram inom ramen för satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Så gör du: Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv (pdf)

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo