Granska verksamheten

Den här metoden hjälper er att göra en inventering av er verksamhet, vilket är nödvändigt att göra innan ni påbörjar era djupare analyser.

I denna inventering ingår att kartlägga tidigare insatser för jämställdhet och resultaten av dessa, men även att gå igenom alla olika delar av er verksamhet och hur de kan bidra till att öka jämställdheten. Ett sista steg i denna metod är att planera vilka insatser och åtgärder som behövs göras.

Gör så här:

  1. Inventera vad som tidigare har gjorts gällande jämställdhet i verksamheten, och vad resultaten blev (har det bidragit till ökad jämställdhet?). Det här steget sätter ljus på vad som tidigare är gjort och vad ni gjort för erfarenheter.
  2. Inventera vad för verksamheter ni har, vad ni utför. Koppla de olika delarna av verksamheten till jämställdhet, vad som görs, kan göras, bör göras för att öka jämställdheten. En bra utgångspunkt kan vara de jämställdhetspolitiska målen och på vilket sätt de olika delarna av verksamheten kan bidra till dessa.
  3. Insatser bör göras i de delar av verksamheten som kan bidra till ökad jämställdhet. Gör en prioritering av ordningen. Prioritera och planera insatser för de områden där verksamheten berör jämställdheten, det vill säga där svaret på frågorna ovan blivit ”ja”. För alla de delar av verksamheten där svaret blivit ”ja” bör insatser göras. Ordningen för hur det ska ske kan grunda sig på exempelvis relevans, framkomlighet eller tidsaspekter.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo