GenderTimer

Vem talar mest på dina möten? Kvinnor eller män? Mät med GenderTimer och se om det är som du tror.

GenderTimer är en app i telefonen som mäter taltider mellan könen. Den används för att medvetandegöra och skapa diskussion kring hur taltiderna ser ut i praktiken. Syftet är att i slutändan utveckla organisationen och dess möteskultur.

Både kvinnor och män tror ofta att talartiden är jämställt fördelad, när det i själva verket oftast är män som pratar mest. Ofta leder mätningarna till aha-upplevelser, när statistiken visar hur mycket eller lite människor pratar i praktiken. Det finns inget självändamål med att alla ska prata exakt lika mycket, men om fördelningen är ojämn i det långa loppet är det kanske läge att fråga sig om samtalsklimatet verkligen är bra, och diskutera vad som kan göras för att utveckla det.

Appen är gratis och finns både för iOS och Android.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo