Gå din egen väg

I satsningen "Gå din egen väg" har Länsstyrelsen Norrbotten och Jämställdhetsdelegationen belyst problemen med en könsuppdelad arbetsmarknad och tagit fram material för att hjälpa ungdomar ifrågasätta normer och stereotyper och i stället gå sin egen väg när det gäller studier och yrkesliv.

En av Norrbottens stora utmaningar är att arbetsmarknaden är uppdelad, kvinnor och män jobbar i stor utsträckning med olika saker på olika positioner. När kön avgör ungas framtid går länet miste om kompetens som behövs för att klara framtidens utmaningar.

Endast fem av totalt 16 branscher i Norrbotten har en jämn könsfördelning, och kvinnor gör fler  studie- och yrkesval som anses som typiskt manliga än att män väljer de som anses som typiskt kvinnliga.

Ungdomar i både Norrbotten och övriga landet riskerar att välja att jobba med det som de tror förväntas av dem istället för det de verkligen vill.

Det här verktyget består av samtalskort som kan användas av exempelvis lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare i mötet med ungdomar.

Så här kan samtalskorten användas:

  • För att arbeta mer normkritiskt och genusmedvetet i undervisningen.
  • I samtal mellan studie- och yrkesvägledare och elever inför valet av gymnasieprogram.
  • Som en övning under samhällskunskaps- eller svenskalektionen för att prata om jämställdhet i kommande studieval eller arbetsliv.
  • Av rektorer i syfte att försäkra sig om att all personal har kunskaper om och förståelse för hur kön samt social och kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval, samt att de har kunskaper om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.
  • Av studie- och yrkesvägledare för att vägledningssamtalen ska utmana elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön, social och kulturell bakgrund.
  • Av lärare för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval.
  • För att ge unga en ökad förståelse för hur kunskaper om studier och arbetsmarknad kan påverka ett senare val till gymnasiet eller högre studier.

Verktyget består också av en handledning.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo