Hero Image

Följ upp och utvärdera

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att resultat efterfrågas, arbetet med jämställdhet utgör inget undantag. Att efterfråga resultat och utvärdera de åtgärder som genomförs är ett sätt att visa på att frågan är prioriterad samt är av betydelse för verksamheten.

Det finns flera verktyg som är användbara vid uppföljning och utvärdering, och flera av dem hittar du här.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo