En förälder blir till

Alla barn och deras familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det förutsätter att personalen som möter dem är kompetent och normmedveten. En förälder blir till är ett verktyg som kan främja jämlikt och jämställt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Verktyget bygger på forskning, riktlinjer och erfarenheter av verksamhetsutveckling där utgångspunkten är olika situationer som kan uppstå i mötet mellan barn, deras vårdnadshavare och personal.

Verktyget har fyra teman:

 1. Jämställt föräldraskap – om att inkludera alla föräldrar och stödja och uppmuntra delaktighet.
 2. Stjärnfamiljen – om att möta olika familjekonstellationer och de egna föreställningarna om vad en familj är.
 3. Kulturell medvetenhet – om att möta familjer från länder och sammanhang som jag själv kanske inte vet så mycket om.
 4. Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.
 5. Utöver dessa kapitel finns Ord & bild och Hjälp!!! som är kopplade till verktygets fyra teman.

  Vem verktyget är till för och hur det används

  Alla som arbetar med barn och familjer kan använda verktyget! Det kan vara barnmorskemottagningar, barnavårdcentraler och familjecentraler. Även personal på förlossningsavdelningar, BB och från barnsjukvården kan vara med, samt många fler.
  Olika verksamheter använder verktyget på olika sätt. Det finns en utarbetad metod från Västra Götalandsregionen som du kan läsa mer om direkt i verktyget och på vgregion.se/jamlikvard.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo