Egenskapsövning

Att förmedla kunskaper om genus behöver göras på ett sätt så deltagare känner sig berörda. Den här metoden är en ingång till kunskaper och förståelse kring hur kön skapas och vad det får för konsekvenser.

Gör så här:

Beskriv hur en brainstorming går till – att det gäller att vara impulsiv och att allt som sägs skrivs upp. Fråga sedan gruppen: Hur bör män vara i dagens samhälle? Poängtera att det inte gäller vad deltagarna själva har för önskemål utan hur man allmänt ser på detta – vilka allmänna förväntningar som finns på hur män är och ska vara. Du kan även hjälpa gruppen genom att säga att de ska lyfta vad de tror att hundra slumpvis utvalda personer på stan skulle säga.

Be deltagarna att brainstorma! Skriv upp allt som deltagarna säger i en lista. Ställ sedan frågan: Finns det olika förväntningar på olika män? Riktas samma förväntningar mot exempelvis svenskfödda ljushyade män som mot mörkhyade utlandsfödda män? Gör sedan samma sak utifrån frågan: Hur bör kvinnor vara i dagens samhälle? Finns det olika förväntningar på olika kvinnor?

När båda listorna är avklarade är ett tips att gå vidare med bikupor. Deltagarna får kort, där de sitter, reflektera tre och tre över listorna och vad de tänker på när de ser alla ord. Vid återsamlingen kan något sägas från varje grupp.

Använd det som kommit upp för att fördjupa/ge mer information om genus och reflektera tillsammans i gruppen kring exempelvis följande frågor:

  • Finns det någon som helt lever upp till dessa förväntningar?
  • Hur kan de ord som kommit upp kopplas till makt?
  • Vad får dessa förväntningar för konsekvenser?
  • Vad händer med dem som bryter mot normer kring exempelvis kön? Vad/för vem går det bra att bryta och inte?
  • Vilka ”sfärer” ska män och kvinnor befinna sig i utifrån dessa listor? Finns det förväntningar på att olika män och olika kvinnor ska vistas inom olika ”sfärer”?
  • Hur kan det som kommit upp i brainstormingen kopplas till de jämställdhetspolitiska målen?

Här finns möjlighet att gå vidare genom att koppla listorna och reflektionerna till deltagarnas verksamhet med frågan: Hur finns dessa föreställningar om kön med i vår verksamhet?

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo