Checklista för upphandling av utbildning

Många jämställdhetssatsningar består till stor del av utbildningsinsatser. Därmed blir det viktigt att ställa krav på föreläsare och konsulter som är involverade i projektet.

Gör så här:

Inför en upphandling, fundera kring:

  • Hur ser det ut med könsrepresentationen bland de externa konsulter och utbildare som ni tar in. Anlitar projektet både män och kvinnor? Anlitas ”likadana” män och kvinnor, exempelvis ur etnicitetssynpunkt?
  • Ställ krav på utbildaren att den ska ha genuskunskaper, samt att dessa ska kunna styrkas med referenser och intyg.
  • Undvik en-menings-formuleringar om att ”perspektivet ska finnas med” (som utbildaren lätt kan kryssa utan att behöva motivera sig). Formulera istället öppna frågor om ”hur?” – exempelvis: Hur kommer genus och jämställdhet att belysas under utbildningen?
  • Formulera eventuellt konkreta beskrivningar i upphandlingen om på vilket sätt ni vill att jämställdhetsperspektivet ska beaktas (antingen konkret kopplat till utbildningens ämnesinnehåll eller mer allmänt). Exempelvis att utbildaren ska:a) Synliggöra kvinnor och män genom exempel, statistik och bilderb) Inkludera genusperspektiv på de ämnen som behandlas
  • Fatta eventuellt beslut om hur jämställdhets- och genuskunskaper skaviktas i upphandlingen.
  • Visa Checklista för utbildare samt metoden Mediegranskning för den utbildare som upphandlats. Meddela att det är ett krav att listorna ska följas i så stor utsträckning som möjligt.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo