Jämställd arbetsmiljö

På vilket sätt har jämställdhet med belastning på arbetsplatsen att göra? Med film och checklista från Arbetsmiljöverket får du hjälp med att tänka över hur det ser ut på din arbetsplats.

I filmen ”Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen” beskrivs jämställdhetsperspektivet på arbetsmiljöfrågor. Filmen innehåller också frågor som du kan använda som checklista för att analysera den egna arbetsplatsen, och det finns en checklista att ladda ner i pdf-format.

Filmen hör ihop med rapporten ”Belastning, genus och hälsa i arbetslivet” som har tagits fram inom ramen för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om ”särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö”, där ett förebyggande arbete för att minska belastningsskador anges som ett särskilt fokus.

Rapporten riktar sig till aktörer inom praktiskt arbetsmiljöarbete som Arbetsmiljöverket och företagshälsovården, även om den förhoppningsvis även kan vara till nytta och inspiration i vetenskapliga kretsar.

Allt detta material hittar du i länklistan till höger. Utöver det finns också filmen Organisationen gör skillnaden för kvinnors arbetsmiljö som förklarar varför arbetsmiljön ser olika ut för kvinnor och män.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo