Women for Sustainable Growth

Namn på projekt/arbetsnamn: Young Leaders Boot Camp
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Integration, Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sarah Nilsson Dolah
Titel:
Telefon:
E-post: sarah.nilsson.dolah@gmail.com
Hemsida: http://www.w4sg.org
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2014-09-01 - 2016-06-30
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Tillväxtverket, Andra projektmedel Myndigheten för Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
Metoder, länk till verktygslåda: Fokusgrupp, Open Space Technology
Projektbeskrivning: Young Leaders Boot Camp rekryterar kvinnor mellan 18-30 år som har intresse för ledarskap och erbjuder dem en intensiv utbildning i personligt ledarskap under 6 dagar, varefter uppföljning och träffar sker tillsammans över ett års tid. Deltagarna har ett intresse för omvärlden och Mellanöstern.