Winnet Västra Götaland

Namn på projekt/arbetsnamn: Tillgänglighet och Jämställdhet TOJ
Län: Västra Götalands län
Kommun: Göteborgs kommun
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Samhällsplanering, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Janan Zapata Gutierrez
Titel: Projektledare
Telefon: 0708-10 57 39
E-post: janan.zapata@winnet.se
Hemsida: www.jamstalldhetskartan.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
- 2015-10-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Syftet med TOJ är att redovisa könsbaserad statistik på kommunal nivå. I dagsläget ingår 18 kommuner på Jämställdhetskartan: Öckerö, Vellinge, Ulricehamn, Töreboda, Tjörn, Svenljunga, Stenungsund, Skara, Orust, Lilla Edet, Lerum, Landskrona, Hjo, Kungälv, Kristianstad, Mölndal, Essunga och Bengtsfors. Även Kronobergs län är på gång med ett antal kommuner och samtal om samarbete är igång med bland annat Värmland och Kalmar.
Vi utgår från kommunen som geografisk enhet och vi har kartlagt den privata, den kommunala samt den ideella sektorn. Den sammanställda statistiken utgår från SCBs indikatorer för att mäta arbetet med att uppnå de fyra nationella jämställdhetsmålen.