Winnet Västernorrland

Namn på projekt/arbetsnamn: Resurscentrum för jämställd tillväxt
Län: Västernorrlands län
Kommun: Västernorrlands län Alla kommuner
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Ulrika Auno, Karin Larsson Hult
Titel: Verksamhetsansvarig/verksamhetsutvecklare
Telefon: 0612-771804/0612-771807
E-post: ulrika.auno@lrf.se/karin.l.hult@lrf.se
Hemsida: www.vasternorrland.winnet.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2010-02-01 - 2013-03-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen, Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Winnet utvecklar företagande. Vi verkar för fler livskraftiga företag som drivs av kvinnor och fler kvinnor på ledande nivå i Västernorrland. Vi har unik kompetens och erfarenhet när det gäller genus och jämställdhet som vi sprider i många kanaler. Att inspirera individer är lika viktigt som att påverka den politiska agendan. Med Winnet Sverige i ryggen och våra lokala nätverk som kunskapsbank bygger vi om systemen. Vi tänker nytt och vi vet vad vi talar om.