Winnet Dalarna

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Dalarnas län
Kommun: Dalarnas län Alla kommuner
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde, Tillväxt och företagande, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Elisabeth Holm
Titel: Projektledare
Telefon: 023-777084
E-post: elisabeth.holm@regiondalarna.se
Hemsida: http://www.dalarna.winnet.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-01-01 - 2015-03-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, SWOT
Projektbeskrivning: Fem organisationer samarbetar för att synliggöra kvinnors villkor och öka jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.
Detta gör vi bland annat med hjälp av kartläggningar och kompetensutveckling för tjänstemän och politiker.