Växjö kommun Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Namn på projekt/arbetsnamn: Ger vi barn och unga i vår verksamhet lika förutsättningar oavsett kön?
Län: Kronobergs län
Kommun: Växjö kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Kristina Tannerfalk/ Mia Granqvist
Titel: verksamhetsstrateg/förvaltningschef
Telefon: 0709-834229/0470-41637
E-post: kristina.tannerfalk@vaxjo.se/mia.granqvist@vaxjo.se
Hemsida: www.vaxjo.se/jamstalldhet
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Observation, Könsuppdelad statistik, Trappan, Värderingsövningar, Egna framtagna verktyg och extern konults verktyg
Projektbeskrivning: Projketet för hållbar jämställdhetsintegrering startade 2007.Processen och våra verktyg beskrivs i vår bok, Förändring på riktigt - att driva utvecklingsarbete för hållbar jämställdhet.En strategi har tagits fram där tre huvudområden blir synliga, alla baserade på våra nyckeltal. Checklistor i form av genusglasögon och genustrappa tillsammans med boken är verktyg till hjälp i arbetet i verksamheterna.