Västerbottens läns landsting

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd och jämlik vård och verksamhet
Län: Västerbottens län
Kommun: Västerbottens län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Personal och arbetsmiljö, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Susanne Waldau
Titel: Prioriteringsstrateg
Telefon: 090-785 72 14, 070-398 83 34
E-post: susanne.waldau@vll.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Checklista, Könsuppdelad statistik, Checklista för jämställdhetsanalys
Projektbeskrivning: Ett strategiskt arbete baserat på fullmäktiges uppdrag och en strategisk plan antagen av landstingsstyrelsen. Arbetet bedrivs efter tre linjer; jämställd/jämlik styrning och ledning, verksamhet/resursfördelning och organisation.