Vårgårda Kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämt i Vårgårda
Län: Västra Götalands län
Kommun: Vårgårda kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anneli Hermansson
Titel:
Telefon:
E-post: anneli.hermansson@vargarda.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-02-01 - 2013-10-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Flödesschema, Följeforskning, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, makEQuality, Checklista för jämställdhetsanalys
Projektbeskrivning: KF undertecknade 2007 CEMR deklarationen. KS beslutade 2008 att utse en styrgrupp med uppdrag att arbeta med Artikel 6,11,22. 2011 antogs handlingsplan/styrkort för jämställdhet. JÄMT I VÅRGÅRDA är projektet som arbetat med jämställdhetsintegrering och implementering av handlingsplan/styrkort med politiska och verksamhetsmål för jämställdhet i form av könsuppdelad statistik,checklista för jämställdhet. Samverkan med LEAN implementeringsprojekt i kommunen.