Uppsala kommun, Vård och bildning, Fritid och samhälle

Namn på projekt/arbetsnamn: Perspektivråd för jämställdhet på kommunens fritidsgårdar
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Agneta Björnlund
Titel: Delprocessledare
Telefon: 018-727 52 78
E-post: agneta.bjornlund@uppsala.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan
Projektbeskrivning: Utbildning i normkritiskt tänkande + hållbar jämställdhet och diskrimineringsgrunderna. Målbilden för jämställdhet är att ”På gårdarna ha aktiviteter som tilltalar flickor och pojkar i samma utsträckning och att flickor och pojkar ska ha samma makt att påverka i både fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten". Verksamheten har olika utvecklings- och perspektivråd, perspektivrådet för jämställdhet bevakar att genustänket finns med i all verksamhet.