Uppsala kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd kultur
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Fia Söderberg
Titel: Verksamhetscontroller
Telefon: 018-727 13 65
E-post: fia.soderberg@uppsala.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, Trappan
Projektbeskrivning: Kulturkontoret är ett uppdragskontor som arbetar med att integrera jämställdhet i uppdragsprocessen, dvs i olika styrdokument och uppföljning av avtal med producenterna, som är de som möter medborgarna.